Sortering/Kontroll

All paller blir sortert og rengjort når de kommer til vårt lager. Deretter blir de satt inn på lageret for tørking. Alle skadede paller blir satt til side for reparasjon. Til hjelp ved sortering følger vi standardiserte kravspesifikasjoner