Reparasjon

Etter reparasjon blir pallene som nye. Alle skadede eller råtne deler blir skiftet ut. Klosser og bord blir rettet opp og kontrollert. Eventuelt forsterket i henhold til gjeldende krav for europaller

Varmebehandling av pallene foregår i en container. I denne blir temperaturen kjørt opp i 60 grader og pallene skal stå inne i 20 minutter. Varmebehandlingen utføres i henhold til gitte krav fra Mattilsynet.